Organisational work

Et forsøg på en komplet liste - der er lidt vej endnu.

Copenhagen pride

Feb 2008 - Oct 2014 Og efterfølgende som revisor/organisatorisk tilsynsførende

Happy copenhagen

May 2015 - May 2023 bestyrelsesmedlem udpeget af cp - næstformand - formand - bestyrelsesmedlem.

Radikale venstre

Rødovre, stiftelse til koranloven rødovre-herlev 2007 - may 2012. Storkredsformand københavns omegn.

hb

Hvidovre radikale venstre - revisor

TR

DSHK

Nov 2006 - nov. 2014. Sekretær nov 2014 - Kasserer

KKO

Feb. 99 – feb. 02 Kollegiekonsulent Ordningen, KKO

Formand for Kollegiekonsulent Ordningen - forening tilknyttet studiemiljøet ved DTU, som udførte frivilligt arbejde inden for organisationsudvikling, konfliktløsning, forhandling, samt tilbyder psykologisk bistand. Havde særligt ansvar for ledelsen af vores ansatte konsulent, samt kommunikations- og strategiprocesser.

Polyteknisk forening

1995 – 2001 Polyteknisk Forening Aktiv i studenterorganisationen på DTU, i 1998, som medlem af foreningens bestyrelse på fuld tid. Jeg havde her ansvaret for at koordinere foreningens arbejde i de kollegiale organer, herunder at definere foreningens politiske linie samt at rekruttere og motivere frivillige til dette arbejde. Derudover indgik jeg i ledelsen af foreningens erhvervsaktiviteter.

Jan. 99 – dec. 99 Konsistorium, DTU Medlem af konsistorium på DTU. Mine fokusområder var institutionens økonomi og forskning.

Jan. 97 – dec. 98 Kandidatstudienævnet, DTU

Øverste myndighed hvad angik civilingeniøruddannelsen på DTU. Mine fokusområder var undervisningsevaluering og integration af forskning og undervisning.

DFFU - forum for e-ressourcer

*? -

DOAJ

Helsinge skakklub

? - ? Fra starten - der gik jeg i gymnasiet. Fortsatte noget tid efter start på dtu.

FAK - SRØ

? - ?

Organisatorisk erfaring - eller andet frivilligt arbejde hvor jeg ikke nødvendigvis har haft en titel, post eller sådan.

Sep. 02 – apr. 03 Symposiet ”Ledelse af projekter, udvid din kompetence”

Adminstrativ og praktisk deltager i Foreningen for Dansk Projektledelse i

forbindelse med Symposiet Projektledelse 2003. Jeg deltog i hele det prak- tiske arrangement, samt i udvalgte dele af det faglige arrangement, bl.a. ved

reviewlæsning af de indsendte artikler.

NGO-forum

? - ?

Feb. 01 – nov. 02 Danske Studerendes Fællesråd, DSF -

Medlem af Økonomiudvalget. Rådgivende organ vedrørende økonomiske forhold i DSF. Jeg har her specielt arbejdet med budgetlægning og -opfølgning samt personaleforhold. De datoer virker underligere.